Privacyverklaring ZZPMARKT.EU

Datum verklaring: 15-08-2018

ZZPMARKT.EU is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor het volgende bedrijf:
Kayros Advies en dienstverlening B.V., thans handelend onder de naam ZZPMARKT.EU
Sint Josephstraat 135
5017GG, Tilburg
KvK-nummer: 70300399

Aanleiding

ZZPMARKT.EU hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ZZPMARKT.EU verwerkt persoonsgegevens van:

  • Contactgegevens(potentiele) opdrachtgevers (zorginstellingen en zorgverleners)
  • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
  • Bezoekers website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Bewaartermijn
- Voor- en achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact
- Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
- Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
- E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact
- Locatie voor uitvoeren werkzaamheden Minimaal 2 jaar na laatste contact
- Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
- BSN (in kader Wet Ketenaansprakelijkheid; wettelijke verplichting) Minimaal 7 jaar na laatste contactvanwege fiscale bewaarplicht
- Diploma’s, certificaten en legitimatie Minimaal 2 jaar na laatste contact
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Minimaal 2 jaar na laatste contact

ZZPMARKT.EU bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

ZZPMARKT.EU verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking: Grondslag gegevensverwerking
- Het aanbieden en uitvoeren van diensten Uitvoeren overeenkomst
- De geschiktheid van een zorgverlener kenbaar maken bij de zorginstelling Uitvoeren overeenkomst (het bemiddelen van de zelfstandig zorgverlener)
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Uitvoeren overeenkomst
- Het afhandelen van jouw betaling Uitvoeren overeenkomst
- Verzenden van onze nieuwsbrief Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.
- Website aanpassen op de wensen van bezoekers. Gerechtvaardigd belang, door de bezoekers van de website te monitoren kan de website worden verbeterd
- Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt ZZPMARKT.EU in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. ZZPMARKT.EU deelt de documenten van zelfstandige zorgverleners met de zorginstelling, voor zover dit noodzakelijk is om de geschiktheid van een zorgverlener voor het uitvoeren van een opdracht aan te tonen. Deze documenten mogen door de zorgverlener niet met derden worden gedeeld.

Ook kan ZZPMARKT.EU er voor kiezen om bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld het correct verwerken van de boekhouding uit te besteden. In het geval dat ZZPMARKT.EU hiervoor kiest, dan worden alleen de gegevens gedeeld die de dienstverlener nodig heeft om zijn werkzaamheden uit te voeren. Ook zal met deze dienstinstelling worden overeengekomen dat deze gegevens niet met anderen mogen worden gedeeld.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies

ZZPMARKT.EU gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media

Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers ZZPMARKT.EU

ZZPMARKT.EU heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

ZZPMARKT.EU neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op ZZPMARKT via de contactgegevens die je vindt op de website.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware op onze device(s).
  • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • Vergrendeling van de devices.
  • Ontwerp website volgens de laatste standaarden.

Jouw rechten

Rechten Omschrijving
Recht op inzage Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij ZZPMARKT.EU vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door`ZZPMARKT.EU.
Recht op overdracht (dataportabiliteit) Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ZZPMARKT.EU opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient ZZPMARKT.EU al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ZZPMARKT.EU vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat ZZPMARKT.EU jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ZZPMARKT.EU. Onze contactgegevens staan op onze website. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

ZZPMARKT.EU behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ZZPMARKT.EU dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van ZZPMARKT.EU te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via de contactgegevens die je vindt op onze website.

Wij gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring op onze website te geven. Als je meer wilt weten klik hier